PRISER

PRISER inkl.moms

Medlemskab
Medlemskab af foreningen VAK koster kr. 200,- pr. år. Medlemskabet giver dig ret til at bruge VAK’s værksteder på de betingelser, der er beskrevet under de enkelte værksteder.

Priser ved brug af værkstederne
Medlemspris Kr. 50,- pr.dag

Gæsterum på VAK
Medlemspris pr. nat pr. gæst kr. 100.-

Smedearbejder & Svejsning
I tilfælde af at værkstedsmedarbejderen skal yde megen / ekstra assistance til medlemmerne, afregnes den forbrugte tid med kr. 375,- pr. påbegyndt time.

Kontakt værkstedet for materiale priser