Ordinær Generalforsamling 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
VAK, Vestsjælland Arbejdende Værksteder
Tirsdag d.20 juni kl.19.00

Generalforsamlingen afholdes på: 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup

DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Formanden aflægger årsberetning 
  5. Christopher Lund forelægger det reviderede årsregnskab for 2016 og budget for 2017
  6. Bestyrelsens forslag til det kommende års kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Opstilling og præsentation af kandidater til valg.
Formand Henrik Miklos Andersen

Ikke på Valg

Næstformand Nynne Livbjerg

På Valg

Bestyrelsesmedlem Erik Varming

Ikke på Valg

Bestyrelsesmedlem Pernille Bøggild 

På Valg

Bestyrelsesmedlem Anders Bonnesen

På valg

Bestyrelsesmedlem Peter Hesk

På valg

Bestyrelsesmedlem Julie Bitsch

Ikke på valg

Suppleant Finn Lerkenfeld

På valg

Suppleant Mari Keto

På valg

 

  1. Valg af revisor 
  2. Eventuelt

 

Alle som ønsker punkter på dagsorden bedes sende disse til vak@vak-kunstvaerksteder.dk senest 7 dage inden generalforsamlingen.