WORKSHOP I SILICONEFORM

På Workshoppen lærer du hvordan du laver en siliconeform. Vi skal arbejde med forskellige tilgange til det ”at tage form” på et emne. På workshoppen vil der være tilknyttet to underviserer med hver deres baggrund for formarbejde.

Johan Ludvig har mange års erfaring i at lave siliconeforme og arbejder til dagligt som bronzestøber både på sit eget støberi og på VAKs værksteder. Johan Ludvig har specialiseret sig i hvordan man arbejder med siliconeforme til voksarbejde (cire perdue).
Troels Flensted er designer og arbejder ofte med forme, som skal bruges flere gange. Formene skal kunne indeholde materialer af mere flydende karakter, som jesmonite og plastik.

TO TEKNIKKER
På workshoppen vil vi arbejde med to teknikker og to typer sillicone.
Spartelteknik: I vil arbejde med en spartel silicone, som man typisk bruger til at støbe voksemner i. Denne silicone påføres med spartel og tager flere dage at lave pga. tørretider mm. Her vil vi også arbejde med gipskapper rundt om silliconeformen.

Hældeteknik: Er en flydende, hurtigtørrende silicone som hældes i en form.
Alle deltagere skal medbringe mindst tre modeller/objekter eller readymates, som ønskes afformet. Modellerne kan være i mange forskellige materialer eksempelvis træ, gips, voks eller ler. Her model må Maks må være 15×15 x15 cm.
Hvis I er i tvivl om noget vedr. workshoppen kan i kontakte værkstedet mandag og onsdag mellem kl.08-12 på tlf.:21 27 52 77

PRAKTISK INFOMATION
Pris
: Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 3200,- I prisen er inkluderet:
Voks, gips
1000 g. silicone pr. deltager.
Materiale forbrug som overstiger det inkluderede skal betales af hver enkelt kursist.
Tidspunkt: D. 11, 12 & 13 april – kl.09.00-16.00
Hvor: VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

Overnatning: VAK råder over 2 værelser og en beboelsesvogn. Som udgangspunkt er der en person pr. værelse. I tilfælde af at alle værelser er optaget er der mulighed for at sove to på hvert værelse. Skriv dog til os hvis I kender hinanden og ønsker at sove i samme rum. Overnatning koster kr.100  pr. nat. pr. person.
VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

 • Fakturering: I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail
 • Generelle – afbestillingsbetingelser
  Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til
  vak@vak-kunstvaerksteder.dk
 • Afbestillingsbetingelser -
  Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
  Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
 • Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.

 

CIRE PERDUE WORKSHOP TIL NOVEMBER

Cire perdue d.22, 23, 24, 30 november og d.1 december –  2017
Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Perdue.(Tabt voks).
Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.
Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Læs mere her.

WORKSHOP Skulptur- og designprojekter i beton

På baggrund af deltagernes projekter vil vi gennemgå materialer og teknikker og undersøge mulighederne for at skabe rumlige former og interessante overflader.
Underviser på workshoppen er kunstneren og Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen.

IMG_2233

MATERIALER OG TEKNIKKER PÅ WORKSHOPPEN
BETON som vi kender i byggeri og inventar har et væld af muligheder for rumlig formgivning. Ved støbning i silikone,- gips eller træform kan man fremstille meget præcise objekter. Med fiberbeton kan store skulpturer relativt let laves ved udkastning og ”modellering” på metal og hønsenets-stativer. Ved glitning i den våde beton eller slibning af de afhærdede objekter kan opnås meget forskellige overflader. Endelig er mosaik- og terrazzoteknikker blot endnu en del af betonarbejdets muligheder, som også kan inddrages.

Læse mere om workshoppen her

Ordinær Generalforsamling 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
VAK, Vestsjælland Arbejdende Værksteder
Tirsdag d.20 juni kl.19.00

Generalforsamlingen afholdes på: 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup

DAGSORDEN:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formanden aflægger årsberetning 
 5. Christopher Lund forelægger det reviderede årsregnskab for 2016 og budget for 2017
 6. Bestyrelsens forslag til det kommende års kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Opstilling og præsentation af kandidater til valg.
Formand Henrik Miklos Andersen

Ikke på Valg

Næstformand Nynne Livbjerg

På Valg

Bestyrelsesmedlem Erik Varming

Ikke på Valg

Bestyrelsesmedlem Pernille Bøggild 

På Valg

Bestyrelsesmedlem Anders Bonnesen

På valg

Bestyrelsesmedlem Peter Hesk

På valg

Bestyrelsesmedlem Julie Bitsch

Ikke på valg

Suppleant Finn Lerkenfeld

På valg

Suppleant Mari Keto

På valg

 

 1. Valg af revisor 
 2. Eventuelt

 

Alle som ønsker punkter på dagsorden bedes sende disse til vak@vak-kunstvaerksteder.dk senest 7 dage inden generalforsamlingen.

WORKSHOP I BRONZESTØBNING, Cire perdué

Cire perdue . D.19, 20, 21 & 27, 28 juni 2017

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Perdue.(Tabt voks)

Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Hvis I ønsker at forberede modeller og skulpturer hjemmefra, skal I være opmærksomme på hvilke materialer jeres modeller er lavet af, da vi IKKE arbejder med afformning i siliconer på denne  workshop.
Vi vil arbejde med udbrændinger af emner og skulpturer som er opbygget i voks eller andre brandbare materialer, som eksempelvis brændbare readymates.
Hvis I har en siliconeform som I ønsker at  lave voksafstøbninger af, kan I medbringe den.

læse mere på: http://www.vak-kunstvaerksteder.dk/bronzekurser/

WORKSHOP I SILICONEFORM

WORKSHOP I SILICONEFORM
D. 25, 26 og 27 April 2017

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming.
Johan Ludvig har mange års erfaring i at lave afstøbninger og arbejder som bronzestøber, både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil arbejde med form.
Alle kursister skal medbringe mindst tre modeller/objekter eller readymates, som ønskes afformet. Modellerne skal være i træ/gips/voks eller ler som maks må være 15×15 x15 cm.

TO TEKNIKKER
På workshoppen vil vi arbejde med to teknikker og to typer sillicone.

http://www.vak-kunstvaerksteder.dk/bronzekurser/

WORKSHOP: Skulptur- og designprojekter i beton og kalkbaserede mørteltyper

Workshoppen afholdes i marts/april 2017. Læs mere på dette link:

http://www.vak-kunstvaerksteder.dk/bronzekurser/

_________________________________________________________________________
På baggrund af deltagernes projekter vil vi gennemgå materialer og teknikker og undersøge mulighederne for at skabe rumlige former og interessante overflader.
Underviser på workshoppen er kunstner og værkstedsleder Benny Forsberg Jensen.

 

MATERIALER OG TEKNIKKER PÅ WORKSHOPPEN
BETON som vi kender i byggeri og inventar har et væld af muligheder for rumlig formgivning, og ved tilsætning af fiber kan både stærke og relativt lette strukturer opbygges. Ved støbning i silikone,- gips eller træform kan man fremstille meget præcise objekter. Store skulpturer kan relativt let laves ved udkastning og ”modellering” på metal og hønsenets-stativer. Ved glitning i den våde beton eller slibning af de afhærdede objekter kan opnås meget forskellige overflader.

KALKBASEREDE MØRTLER har nogle helt andre egenskaber end den cementbaserede beton. Ved indfarvning og iblanding af forskelligt tilslag kan opnås meget smukke overflader, hvor den klassiske ”stucco lustro” (marmorpuds) blot er én blandt mange.

Endelig er mosaik- og terrazzoteknikker, og alt derimellem et muligt felt for undersøgelse

En stor mand er død, Viggo Lynge Larsen

VIGGO LYNGE LARSEN

Det var med stor sorg, VAK modtog meddelelsen om Viggo Lynge Larsens død.
Viggo har igennem mange år været af bærende betydning for VAK, – en ildsjæl både i den overordnede ide bag foreningen og i selve etableringen af de kunstnerstyrede værksteder.
Hans vedholdende engagement i kunstnernes muligheder i Vestsjælland var en kraften bag etableringen af Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, hvor han da også naturligt blev valgt som formand for foreningen.

Hans fokus var aldrig på sig selv men altid på alle kunstnernes behov og han blev genvalgt som formand ligeså længe han ønskede genvalg. Da han ikke længere ønskede dette blev han tildelt æresmedlemsskab af VAK.
Da Vestjællands amt i 1995 blev udnævnt til Kulturforsøgsamt deltog Viggo med stor interesse i  arbejdet i amtets kultursekretariat. Han både så og udnyttede de øgede muligheder for indflydelse på kulturudviklingen i amtet til gavn for alle kunstnerne.

En udløber at dette kulturforsøg blev i 1998 etableringen af VAK i en nedlagt industribygning i Jyderup, hvor værkstederne startede op med et grafisk trykkeri, der snart udvidedes med et bronzestøberi og træ- og metal- samt skulpturværksted.

Hans medlemsskab af Kunstrådet i amtet betød søsætning af flere nye projekter, herunder støtte til opstilling af skulpturer i det offentlige rum i Vestsjællands Amt.

Viggo var også var aktivt involveret:

-       Udstillingerne på Knabstrup Kulturfabrik for amtets professionelle kunstnere.

-       Kunstårbogen “Kunstnere i Vestsjælland “ som udkom hvert andet år. – ”

-       Udnævnelsen af Årets kunstner i Vestsjællands Amt” der udløste en pris, hvor amtet købte værker for 25.000 kr. af den heldige kunstner.

-       Et rejselegat til Kecskemét  i Ungarn. - 

-       Oprettelsen af SAiR, Artist in Residence på Sølyst i Jyderup. Et sted for international samtidskunst med  600 årlige ansøgninger fra hele verden. Her sad Viggo i juryen som repræsentant og formand for VAK.

 Det er takket være Viggos store overblik, politiske tæft samt hans utrættelige, frivillige og vedholdende arbejde, at Vestsjællands professionelle kunstnere har de muligheder, de har i dag.

 

TUSIND TAK FOR DET, VIGGO !

 

VAK’s bestyrelse

BRONZESTØBNINGS WORKSHOP

- Cire perdue
D.7,8,9 og 15, 16 juni 2016, kl.09.00 -15.00.

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Perdue.(Tabt voks)

Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Hvis I ønsker at forberede modeller og skulpturer hjemmefra, skal I være opmærksomme på hvilke materialer jeres modeller er lavet af, da vi IKKE arbejder med afformning i siliconer på workshoppen:
Vi vil arbejde med udbrændinger af emner og skulpturer som er opbygget i voks eller andre brandbare materialer, som eksembelvis brændbare readymates.
Hvis I har en siliconeform som I ønsker at  lave voksafstøbninger af, kan I medbringe disse.
Vores ovne blive opvarmet til 600 grader. Derfor er det muligt at udbrænde mange forskellige materialer i ovnen.
Vi har gode erfaringer med udbrændinger af: Træ, tøj, nogle typer af plast, organisk materiale. Der kan IKKE udbrændes følgende i ovnen: Ler, metal, gips, knoglemateriale, glas m.m.

Da workshoppens formål er at øge indsigten i bronzestøbnings teknikker er der en begrænsning på hvor store skulpturer deltagerne kan medbringe.  I er meget velkommen til at medbringe flere emner.
MAX mål: 20x20x20 cm


KURSUSPLAN
Arbejde med Voks, Kanaler og indstøbning af forme
Varighed: 3 dage, (d.7-9 juni) 

 • Arbejde med voks, modeller/skulptur og readymates
 • modeller fremstilles direkte i voks
 • Voksstøbning af skulptur i negativ form
 • Kanaler til indløb og udluftning
 • Indstøbning af voksmodel/ klargøre forme til ovnen

 Udglødning af de indstøbte forme foretages på værkstedet (Varighed: 5 dage i ovnen)

 Støbning og færdiggørelse
Varighed: 2 dage(d. 15-16 juni)

 • Støbning, udbankning af skulpturer
 • Ciselering og patinering

PRAKTISK INFOMATION
Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 3500,- I prisen er inkluderet:

 • ·         Voks, gips
 • ·         1 kg. bronze

Materiale forbrug som overstiger det inkluderede skal betales af hver enkelt kursist.

TIDSPUNKT
D.7,8,9 og 15, 16 juni kl.09.00 -15.00.

STED OG KONTAKT INFOMATION
VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

OVERNATNING
VAK råder over 3 værelser. 1 enkelt værelse og to dobbelte værelser med separate senge.

Kursus pladser: Max 6 deltagere. VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

:

 • ·         Fakturering:

I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail

 • ·         Generelle – afbestillingsbetingelser
  Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til
  vak@vak-kunstvaerksteder.dk
 • ·         Afbestillingsbetingelser -
  Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
  Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
 • ·         Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.

 

 

 

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR- OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR- OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VAK, Vestsjælland Arbejdende Værksteder
Lørdag d.28. maj 2016Generalforsamlingen afholdes på:
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup 

I maj måned viser Holbæk by en del af den store kunstfestival IMAGES, An Age of Our Own Making.  I forbindelse med festivalen vil bestyrelsen gerne invitere VAKs medlemmer til en dag med kunst i Holbæk by, efterfulgt af frokost og ekstraordinær- og ordinær generalforsamling på VAKs værksteder.

Vi går gennem byen og se 10 stedsspecifikke kunstværker som er skabt af internationale kunstnere. Det centrale tema i An Age of Our Own Making er spørgsmålet om bæredygtighed, herunder refleksionen over den økologiske ulighed, der præger verden i dag. Flere af de udstillede værker er blevet produceret på VAKs værksteder.

I kan læse mere om IMAGES På dette link: images.holbaek.dk/

Program:

12.00-13.30: IMAGES Byvandring i Holbæk by
14.15-15.30: Frokost på VAK,  (Medlemsbetaling 50 kr.)
15.30-16.30: Ekstraordinær Generalforsamling
16.30-17.00: Kaffe og kage
17.00-         : Ordinær Generalforsamling

 

*Dagsorden vil blive udsendt inden generalforsamlingen.

*Tilmelding til kunsttur i Holbæk og frokost på VAK:

Senest mandag d.16 maj 2016  på vak@vak-kunstvaerksteder.dk eller tlf.: 21275277