WORKSHOP I SILICONEFORM

WORKSHOP I SILICONEFORM
D. 25, 26 og 27 April 2017

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming.
Johan Ludvig har mange års erfaring i at lave afstøbninger og arbejder som bronzestøber, både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil arbejde med form.
Alle kursister skal medbringe mindst tre modeller/objekter eller readymates, som ønskes afformet. Modellerne skal være i træ/gips/voks eller ler som maks må være 15×15 x15 cm.

TO TEKNIKKER
På workshoppen vil vi arbejde med to teknikker og to typer sillicone.

http://www.vak-kunstvaerksteder.dk/bronzekurser/

WORKSHOP: Skulptur- og designprojekter i beton og kalkbaserede mørteltyper

Workshoppen afholdes i marts/april 2017. Læs mere på dette link:

http://www.vak-kunstvaerksteder.dk/bronzekurser/

_________________________________________________________________________
På baggrund af deltagernes projekter vil vi gennemgå materialer og teknikker og undersøge mulighederne for at skabe rumlige former og interessante overflader.
Underviser på workshoppen er kunstner og værkstedsleder Benny Forsberg Jensen.

 

MATERIALER OG TEKNIKKER PÅ WORKSHOPPEN
BETON som vi kender i byggeri og inventar har et væld af muligheder for rumlig formgivning, og ved tilsætning af fiber kan både stærke og relativt lette strukturer opbygges. Ved støbning i silikone,- gips eller træform kan man fremstille meget præcise objekter. Store skulpturer kan relativt let laves ved udkastning og ”modellering” på metal og hønsenets-stativer. Ved glitning i den våde beton eller slibning af de afhærdede objekter kan opnås meget forskellige overflader.

KALKBASEREDE MØRTLER har nogle helt andre egenskaber end den cementbaserede beton. Ved indfarvning og iblanding af forskelligt tilslag kan opnås meget smukke overflader, hvor den klassiske ”stucco lustro” (marmorpuds) blot er én blandt mange.

Endelig er mosaik- og terrazzoteknikker, og alt derimellem et muligt felt for undersøgelse

En stor mand er død, Viggo Lynge Larsen

VIGGO LYNGE LARSEN

Det var med stor sorg, VAK modtog meddelelsen om Viggo Lynge Larsens død.
Viggo har igennem mange år været af bærende betydning for VAK, – en ildsjæl både i den overordnede ide bag foreningen og i selve etableringen af de kunstnerstyrede værksteder.
Hans vedholdende engagement i kunstnernes muligheder i Vestsjælland var en kraften bag etableringen af Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, hvor han da også naturligt blev valgt som formand for foreningen.

Hans fokus var aldrig på sig selv men altid på alle kunstnernes behov og han blev genvalgt som formand ligeså længe han ønskede genvalg. Da han ikke længere ønskede dette blev han tildelt æresmedlemsskab af VAK.
Da Vestjællands amt i 1995 blev udnævnt til Kulturforsøgsamt deltog Viggo med stor interesse i  arbejdet i amtets kultursekretariat. Han både så og udnyttede de øgede muligheder for indflydelse på kulturudviklingen i amtet til gavn for alle kunstnerne.

En udløber at dette kulturforsøg blev i 1998 etableringen af VAK i en nedlagt industribygning i Jyderup, hvor værkstederne startede op med et grafisk trykkeri, der snart udvidedes med et bronzestøberi og træ- og metal- samt skulpturværksted.

Hans medlemsskab af Kunstrådet i amtet betød søsætning af flere nye projekter, herunder støtte til opstilling af skulpturer i det offentlige rum i Vestsjællands Amt.

Viggo var også var aktivt involveret:

-       Udstillingerne på Knabstrup Kulturfabrik for amtets professionelle kunstnere.

-       Kunstårbogen “Kunstnere i Vestsjælland “ som udkom hvert andet år. – ”

-       Udnævnelsen af Årets kunstner i Vestsjællands Amt” der udløste en pris, hvor amtet købte værker for 25.000 kr. af den heldige kunstner.

-       Et rejselegat til Kecskemét  i Ungarn. - 

-       Oprettelsen af SAiR, Artist in Residence på Sølyst i Jyderup. Et sted for international samtidskunst med  600 årlige ansøgninger fra hele verden. Her sad Viggo i juryen som repræsentant og formand for VAK.

 Det er takket være Viggos store overblik, politiske tæft samt hans utrættelige, frivillige og vedholdende arbejde, at Vestsjællands professionelle kunstnere har de muligheder, de har i dag.

 

TUSIND TAK FOR DET, VIGGO !

 

VAK’s bestyrelse

BRONZESTØBNINGS WORKSHOP

- Cire perdue
D.7,8,9 og 15, 16 juni 2016, kl.09.00 -15.00.

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Perdue.(Tabt voks)

Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Hvis I ønsker at forberede modeller og skulpturer hjemmefra, skal I være opmærksomme på hvilke materialer jeres modeller er lavet af, da vi IKKE arbejder med afformning i siliconer på workshoppen:
Vi vil arbejde med udbrændinger af emner og skulpturer som er opbygget i voks eller andre brandbare materialer, som eksembelvis brændbare readymates.
Hvis I har en siliconeform som I ønsker at  lave voksafstøbninger af, kan I medbringe disse.
Vores ovne blive opvarmet til 600 grader. Derfor er det muligt at udbrænde mange forskellige materialer i ovnen.
Vi har gode erfaringer med udbrændinger af: Træ, tøj, nogle typer af plast, organisk materiale. Der kan IKKE udbrændes følgende i ovnen: Ler, metal, gips, knoglemateriale, glas m.m.

Da workshoppens formål er at øge indsigten i bronzestøbnings teknikker er der en begrænsning på hvor store skulpturer deltagerne kan medbringe.  I er meget velkommen til at medbringe flere emner.
MAX mål: 20x20x20 cm


KURSUSPLAN
Arbejde med Voks, Kanaler og indstøbning af forme
Varighed: 3 dage, (d.7-9 juni) 

 • Arbejde med voks, modeller/skulptur og readymates
 • modeller fremstilles direkte i voks
 • Voksstøbning af skulptur i negativ form
 • Kanaler til indløb og udluftning
 • Indstøbning af voksmodel/ klargøre forme til ovnen

 Udglødning af de indstøbte forme foretages på værkstedet (Varighed: 5 dage i ovnen)

 Støbning og færdiggørelse
Varighed: 2 dage(d. 15-16 juni)

 • Støbning, udbankning af skulpturer
 • Ciselering og patinering

PRAKTISK INFOMATION
Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 3500,- I prisen er inkluderet:

 • ·         Voks, gips
 • ·         1 kg. bronze

Materiale forbrug som overstiger det inkluderede skal betales af hver enkelt kursist.

TIDSPUNKT
D.7,8,9 og 15, 16 juni kl.09.00 -15.00.

STED OG KONTAKT INFOMATION
VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

OVERNATNING
VAK råder over 3 værelser. 1 enkelt værelse og to dobbelte værelser med separate senge.

Kursus pladser: Max 6 deltagere. VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

:

 • ·         Fakturering:

I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail

 • ·         Generelle – afbestillingsbetingelser
  Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til
  vak@vak-kunstvaerksteder.dk
 • ·         Afbestillingsbetingelser -
  Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
  Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
 • ·         Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.

 

 

 

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR- OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR- OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VAK, Vestsjælland Arbejdende Værksteder
Lørdag d.28. maj 2016Generalforsamlingen afholdes på:
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup 

I maj måned viser Holbæk by en del af den store kunstfestival IMAGES, An Age of Our Own Making.  I forbindelse med festivalen vil bestyrelsen gerne invitere VAKs medlemmer til en dag med kunst i Holbæk by, efterfulgt af frokost og ekstraordinær- og ordinær generalforsamling på VAKs værksteder.

Vi går gennem byen og se 10 stedsspecifikke kunstværker som er skabt af internationale kunstnere. Det centrale tema i An Age of Our Own Making er spørgsmålet om bæredygtighed, herunder refleksionen over den økologiske ulighed, der præger verden i dag. Flere af de udstillede værker er blevet produceret på VAKs værksteder.

I kan læse mere om IMAGES På dette link: images.holbaek.dk/

Program:

12.00-13.30: IMAGES Byvandring i Holbæk by
14.15-15.30: Frokost på VAK,  (Medlemsbetaling 50 kr.)
15.30-16.30: Ekstraordinær Generalforsamling
16.30-17.00: Kaffe og kage
17.00-         : Ordinær Generalforsamling

 

*Dagsorden vil blive udsendt inden generalforsamlingen.

*Tilmelding til kunsttur i Holbæk og frokost på VAK:

Senest mandag d.16 maj 2016  på vak@vak-kunstvaerksteder.dk eller tlf.: 21275277

WORKSHOP – Siliconeform og støbning i plast, voks og jesmonite

DSC_0644Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil arbejde med form og eksperimentere med forskellige materialer. Vi vil arbejde med forskellige slags siliconer, plastmaterialer, voks og jesmonite.

Ideen med workshoppen er at give de deltagende kunstnere plads og ro til fordybelse, samt gensidig udfordring og inspiration fra deres kunstneriske kolleger. Kunstnerne indgår i et materialerefugium, hvor VAK stiller viden, erfaring, rådgivning og faciliteter til rådighed.
Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring i at lave afstøbninger og arbejder som bronzestøber, både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Kunstnerne har mulighed for at bo på værkstedet under workshoppen.

PRAKTISK INFOMATION
Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 2700,- I prisen er inkluderet:

 • Voks, gips
 • 1500 g. silicone pr. deltager.
 • 200 g. plastmateriale pr. deltager.
 • 1000 g. jasmonite pr. deltager.

D.1, 2 og 3. februar 2016 – kl.09.00-16.00

VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

Kursus pladser: Max 5 deltagere. VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 4 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

ARTIST-TALK MED KUNSTNER HARTMUT STOCKTER

Den 16. september 2015 kl. 17.00-19.00

VAK, Vestsjælland Arbejdende Kunstværksteder præsenterer artist-talk med den tysk/danske kunstner Hartmut Stockter.
Hartmut kommer på VAKs værksteder og fortæller om sin egenartede kunstneriske praksis og om huskunstnerprojektet ”Hemmelige Dyrebander”.

Via objekter, installationer og skulpturer opstiller kunstneren en idébaseret fantasiverden, hvor insekter og planter forstørres og udforskes.  Kunstneren kortlægger naturen som en opdagelsesrejsende. Han undersøger samtidig nye muligheder for at komme tættere på naturen ved at iagttage og være medskabende af et forunderligt fantasiunivers rodfæstet i naturen.

”Hemmelige Dyrebander” et kunstnerisk forløb med børnene fra 4.E, hvor kunstfagligheden inspireres af biologien i et mytisk undervisningsunivers. Projektet er et samarbejde mellem Tornvedskolens afd. Jyderup, VAK og BGK Midt & Vest, Billedkunstnerisk Grundkursus.

Hartmut Stockter vil til onsdagens arrangement give os et indblik i hans kunstneriske verden, han vil vise sin kunst frem og fortælle om tankerne og ideerne bag.

Læs mere om projektet ”Hemmelige Dyrebander” på Facebook: www.facebook.com/HemmeligeDyrebander

FOTB55BV__50BC

 

 

 

FAKTA:
Hartmut Stockter (1973) er født i Wilhelmshaven, Tyskland, men har gennem en årrække boet og arbejdet i København. Han er uddannet fra Hochschule für bildende Künste Braunschweig (Kunstakademiet i Braunschweig) 1995-1998 og afsluttede uddannelsen i 2002. Han har desuden været gæstestuderende på eskimologi på Københavns Universitet 2006.
Han har udstillet på bl.a. Spanien 19C, Svanekegaarden, Charlotte Fogh Contemporary, Beaver Projects, Esbjerg Kunstmuseum, Ringsted Galleriet, Kunsthallen Brandts, Kunsthal Charlottenborg, Århus Kunstbygning, Møstings Hus, Overgaden – Institut for Samtidskunst og Kunsthallen Brænderigården.

INFO:
Det er gratis at deltage og arrangementet foregår på:

VAK
Vestsjællands Arbejdende Kunstnerværksteder,
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup

Mere information på www.vak-kunstvaerksteder.dk eller ved henvendelse til telefon 21 27 52 77 eller vak@vak-kunstvaerksteder.dk. – Grupper bedes ringe i forvejen.
unnamed

Huskunstnerprojekt med Hartmut Stockter på VAK

HEMMELIGE DYREBANDER

Børnene i 4 E på Jyderup afdelingen, Tornvedskolen skal i efteråret 2015 arbejde tæt sammen med den dansk/tyske kunstner Hartmut Stockter.

Hartmut skal sammen med de 24 børn i klassen skabe flere værker på skolens områder og projektet vil ende ud i ”den store afsløring” lige inden skolernes efterårsferie. Her vil alle interesserede blive inviteret på en skattejagt på Jyderup afdelingen skole.
hartmutbillede
Kunstneres skriver selv om projektet: ”Idéen er at inddele børnene i grupper (“bander”). Hver bande får tildelt eller må vælge en slags totemdyr. Alle dyr som står til udvalg, er arter der forekommer naturligt i Danmark. Dette kan for eksempel være bænkebider, flagermus, skrubtudse, hundestejle, kanin, osv. Børnene skal finde et forholdsvist hemmeligt sted i skolens omgivelser, hvor de indretter eller forbedrer et biotop til den pågældende dyreart. Samtidig skal stedet markeres med en slags skrin til dyret. I skrinet kan man finde billeder og skulpturer af dyret, fremstillet af eleverne, blandet andet på VAK, og man kan finde informationer om dyrets behov og levevis, som børnene har samlet. Banden kan desuden arbejde på et bandelogo.”

Hartmut Stockters lidenskab og gennemgående tema er ¬kort fortalt ¬ naturen og iagttagelsen. Hartmut arbejder med at bringe beskueren tættere på naturen og lader os se verden fra højest uventede synsvinkler.

Støtter fra statens huskunstnerpulje og Holbæk kommune. Jyderup afdelingen fra Tornvedskolen har modtaget støtte til projektet fra Kulturstyrelsen samt midler fra Holbæk kommune til dette spændende og intense forløb for eleverne på Tornvedskolen.

Projektets samarbejdspartnere Skolen og kunstneren skal i perioden arbejde tæt sammen med Vestsjællands Arbejdende Kunstnerværksteder VAK og BGK afd. I Holbæk.

Børnene vil få muligheden for at komme på VAKs professionelle værksteder og se hvordan professionelle kunstnere arbejder med kunst. I perioden vil børnene også blive inviteret til at overvære en bronzestøbning og selv få fingre ned i gips, ler og andre materialer de ikke til hverdag har muligheden for at lære at kende.

BGK eleven Sidsel Mouritzen fra Holbæk er blevet tilknyttet projektet. Hun skal under hele projektet følge Hartmut og eleverne og være med i både de kreative processer og formidlingsarbejdet med børnene.

I kan læse mere om Hartmut i denne artikel fra Kunsten.nu: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php…
Eller på kunstneres egen hjemmeside: www.hstockter.de

Læs også mere om VAKs værksteder på: www.vak-kunstvaerksteder.dk

Praktikanter søges til VAK

VAKs værksteder søger løbende praktikanter. Vi bestræber os på at skabe et dynamisk praktikantmiljø, hvor forskellige studieretninger er med til at sætte sit præg på dagligdagen på værkstedet. VAK tilbyder praktikanter et lærerigt praktikophold, der giver indsigt og kompetencer til brug i fremtidige job. Vi hører gerne fra praktikanter som vil prøve kræfter med arbejde indenfor relevante fagområder.

VAK er åbne for alle studieretninger, der kan se muligheder i et praktikforløb hos os. Praktikanter kommer til at arbejde tæt sammen med husets øvrige medarbejdere. Du indgår som en del af teamet i en kunstnerstyret forening.  Vi lægger derfor vægt på, at praktikanterne er engagerede.

Der er mulighed for at bo på værkstederne under praktikopholdet.

Er du interesseret i et praktikforløb på VAKs værksteder, så send venligst en kort ansøgning og CV til vak@vak-kunstvaerksteder.dk

Generalforsamling 2015

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Vestsjælland Arbejdende Værksteder
Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00-18.30  

Generalforsamlingen afholdes på:
Det Kongelige Danske Kunstakademi, 
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
(”Kælderkantinen”- Igennem porten ved Kgs.Nytorv og ned til venstre)

__________________________________________________________

16.00 – 16.20   Åbning
Professsor v.Billedhugger skolen Martin Erik Andersen vil åbne generalforsamlingen.

16.30 – 18.30 Generalforsamling

19.00 – 22.00 Middag
Middag i kælderkantinen. Kr. 100 pr.person.
VAK søger for øl, vand og kage til kaffen.

Tilmelding til generalforsamlingen og spisning:
Senest mandag d.13 april på vak@vak-kunstvaerksteder.dk eller tlf.: 59 27 70 77