MEDLEMSKAB

Optagelseskriterier for medlemsskab af VAK

1. For direkte optagelse i foreningen skal ansøgeren være uddannet på et af de tre statsanerkendte kunstakademier (MFA, Billedkunstskolerne) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse, eller være medlem af enten:

BKF (Billedkunstnernes Forbund)
UKK (Unge Kunstnere og Kunstformidlere)
eller
Kunstnersamfundet

2. Ellers ansøges VAKs bestyrelse om optagelse. Bestyrelsen kan efter kunstfagligt skøn optage eller afvise ansøgere.

Ansøgning om optagelse skal indeholde:
· CV
· En kort beskrivelse af dit arbejdsområde som billedkunstner.

Dokumentation vedhæftes ansøgningen som en pdf og sendes pr. mail til vak@vak-kunstvaerksteder.dk

Bestyrelsen vurderer udelukkende ansøgningen på grundlag af det indsendte materiale.
Medlemskab af foreningen VAK koster kr. 200,- pr. år. Medlemskabet giver dig ret til at bruge VAK’s værksteder på de betingelser, der er beskrevet under de enkelte værksteder.

Som medlem modtager du nyhedsbreve, kursuskalender og du vil blive indkaldt til generalforsamling.

VAK har forsikret sit udstyr. Medlemmer skal selv sørge for ulykkesforsikring eller lign.