BRONZEVÆRKSTEDET

I værkstedet forefindes alt nødvendigt udstyr og materialer til ‘cire perdue’ og sandstøbning i bronze. Bronzestøberiet består af et formningsrum, hvor udglødningsovnen på 1,7 m3 er placeret. Ovn til opvarmning af digle indeholdende max. 100 kg. bronze i eget ventileret rum i forbindelse med udstøbningssalen med 3 kraner til transport af digler.

Støbedage
Som hovedregel laver værkstedet en støbning om måneden.  Det forventes, at de kunstnere, som har værker med i støbningen deltager denne dag. Hvis der er værker til flere månedlige støbninger aftaler værkstedsmedarbejderen støbningtidspunktet med de deltagende kunstnere.

Hvis du aldrig har arbejdet med bronze tilbyder vi grundkursus. Læs mere her.

Booking
Det er kutyme, at medlemmerne booker sig til tid på værkstedet, således at værkstedsmedarbejderen har mulighed for at planlægge den mest optimale brug af værkstedet.

Man kan foretage booking ved direkte kontakt på Tlf.:21 27 52 77 eller email: vak@vak-kunstvaerksteder.dk, samt søge yderligere oplysninger og svar på spørgsmål hos kontoret og værkstedet.

Bronzestøbning fra A-Z
Elna Christiansen, der er udøvende kunstner på VAK, har lavet en diasserie der beskriver arbejdsprocessen i bronzestøbning fra A-Z. Klik på linket.